Bình tạo bọt tuyết Pallas dung tích 60 lít

5,800,000

Là một trong như yếu tốt khá quan trong cho một tiệm rửa xe. Bình bọt tuyết tạo độ bóng xe và bóng lốp xe. Bình bọt tuyết có nhiều dung tích tùy theo nhu cầu mà chọn cho mình dung tích phù hợp.

Bình tạo bọt tuyết Pallas dung tích 60 lít
Bình tạo bọt tuyết Pallas dung tích 60 lít

5,800,000