Kích cá sấu loại ngắn gọn nhẹ S330

550,000

Nâng bằng ty thủy lực, không có chi tiết điện, không lo hỏng đúng lúc cần sử dụng. Sức nâng 2 tấn, làm việc tốt với tất cả xe con và xe gia đình.

Kích cá sấu loại ngắn gọn nhẹ S330
Kích cá sấu loại ngắn gọn nhẹ S330

550,000