Súng xiết bu lông 3/4″ hiệu chim lửa Firebird FB-2200P-6

3,600,000

Súng xiết bu lông 3/4″ hiệu chim lửa Firebird FB-2200P-6 là Súng xiết bu lông kiểu búa liền chốt, lực xiết max 1285 N.m, tốc độ không tải 6000 v/p.

Súng xiết bu lông 3/4
Súng xiết bu lông 3/4″ hiệu chim lửa Firebird FB-2200P-6

3,600,000

Thương hiệu:Firebird